Archiv pro rubriku: Uncategorized

Malé zamyšlení nad pojmy Ekologie, ekovýchova, a ekoterorismus

Našel jsem na disku tento
tři roky starý článek ale v pohodě jej zde publikuji.

Malé zamyšlení nad pojmy
Ekologie, ekovýchova, a ekoterorismus

V tomto příspěvku se zamyslím nad několika slůvky. Veškeré názory zde prezentované jsou čistě osobní a případné polemice jsem vstřícný.
Záměrně psáno pro konferenci o památkové péči, památky osobně zařazuji do ekosystému.

1. Ekologie
Citace wikipedie.

Ekologie se užívá v několika významech. V původním významu je ekologie biologická věda, která se zabývá vztahem organismů a jejich prostředí a vztahem organismů navzájem. Jako první tak nazval a definoval tento vědní obor Ernst Haeckel v roce 1866.
Dále se ekologie užívá v širokém smyslu jako ochrana životního prostředí nebo dokonce místo přírodní prostředí (např. ekologicky šetrný výrobek znamená výrobek šetrný k životnímu prostředí.
Ekologie může být také označení pro určitou ideologii (např. v tvrzení hlubinná ekologie je základním přesvědčením radikálního ekologického hnutí.

Konec citace.

Ekologie se dá rozdělit do několika systémů.
Obecná ekologie – zabývá se obecně platnými ekologickými principy
Ekologie moře – má na starosti vztahy mezi organismy a prostředím v mořích
Ekologie lesa – zkoumá vztahy mezi organismy a prostředím v lese.
Ekologie pro někoho pavěda, pro někoho smysl života, pro někoho veliký obchod – viz solarní parky.
Co je nutno z ekologického hlediska udělat?
I. Pokusit se elegantně vyřešit jeden z největších civilizačních problémů – odpady.
II. Najít alternativní zdroje energií ale opravdu alternativní, nebát se atomové energie, ikdyž současný trend je spíše útlum.
III. K ekologickému myšlení je nutno dojít evolucí, nikoliv revolucí.

2. Ekoterorismus
Citace wikipedie.

Ekoterorismus, též ekologický či environmentální terorismus je násilné jednání (terorismus) související s ekologií. Jako ekoterorismus proto může být označeno jednak ničení přírody a krajiny (například povrchová těžba surovin), jednak násilné jednání, které naopak má za cíl životní prostředí bránit; případně se zaměřuje na dílčí otázky, často např. práva zvířat, která brání např. poškozováním laboratoří, v nichž probíhají pokusy na zvířatech.

Konec citace.

Z předešlé citace vyplývá, že pojem ekoterorismus se vztahuje na dvě činnosti.
K první definici, ničení přírodního prostředí a krajiny, se vyjadřím jen krátce. Jako ditě jsem vyrůstal na Sokolovsku, kde se těžba uhlí na krajině dost podepsala. Spoustu památek a přírodních krás skončilo z důvodu těžby hnědého uhlí. Příkladen budiž vesnička Vítkov, která byla zbourána ve prospěch těžby. Ve Vítkově bylo mnoho bižích muk.Nyní tam probíhá revitalizace krajiny a plánuje se tam rekreační oblast., vzniklo umělé jezero Vítkov. Krajina je u nás velmi zdevastována.
Spíše se zaměřím na druhou definici, ekoterorismus jako projev ekofanatiků. Toto je medvědí služba ochraně životního prostředí. Je dětinské vylézt na komín a udělat ze sebe kašpárka / sláva jsem v médiích/, nebo se někam připoutat řetězy. Nikomu neberu jeho názor, ale prezentovat jej násilnými metodami je značně produktivní. Nejhorší je však prezentace dobrých názorů násilnými metodami, tudy dle mého cesta nevede. Při jakémkoliv prezentování svých názorů musím dodržovat platné zákony. Více pro přírodu udělám vyčištěním kousku lesa, potůčku či příkopu, i když budu některým spoluobčanům k posměchu. Více pro přírodu udělám neformálními diskuzemi u pivka ve stánku s občerstvením co nejblíž přírodě. Jsem totiž spíše ekologický a linux evangelista než fanatik.

3. Ekovýchova
Na dotaz ekovýchova mi strýček google nalezl 4450 odkazů v českém jazyce, zběžně jsem prohlédl prvních 100, ale správný postup na ekovýchovu jsem nenalezl. Jak tedy vychovávat k ekologii?
Jako první věc bych zakázal používání slova environmentální angličtina je řečí techniků, tam svůj význam ale tady asi ne. Zní to sice učeně, ale kdo z laické veřejnosti ví o co jde? Pro pořádek environmentální = týkající se životního prostředí.
Ekovýchova by měla být prováděna z 90% v přírodě. Zde je možno poukázat na mnoho nešvarů jak na lokální úrovni, příkopy u silnic plné odpadků – ach ty PET lahve atd., tak jsou vidět globální problémy čistota vzduchu, nesmíšené lesy apod.
Zprofanované třídění odpadů má svůj veliký význam.
Mediální podpora ekologie, v současné době je to až na pár vyjímek děs a hrůza.
V USA končí 40% jídla v odpadech, u mě cca 8%, do 10% by měl být ideální stav.
Ekovýchovu je nutno dělat netradičními metodami, krásná kniha, asi nejlepší učebnice ekologie je kniha Frank Herbert – DUNA .

4. Na závěr
Vybráno z webů a ze života.
Vybráno z http://m1c4a1.blogspot.com/2007/08/ekoterorismus-ano-i-ne.html
Pokud chtějí lidé přežít, musejí se starat o svoje prostředí lépe. Země bez nás přežije, my bez ní ne. Sílící vliv různých ekologických stran je dobré znamení. Ano, jsem ochoten podstoupit určitá omezení, která se mi určitě nebudou líbit, ale na druhou stranu mě potěší fakt, že tím dělám něco pro přírodu.

Vybráno z http://polanecky.blog.idnes.cz/c/18179/Ekoterorismus-v-praxi.html
Devět aktivistů, přesněji řečeno ekoteroristů vylezlo do poloviny tří set metrového komínu, kde chtějí setrvat několik dní. Mají s sebou malou elektrárnu (že by ebonitovou tyč a liščí ohon?), přenosné chemické WC a notebook.
Tato akce není ničím jiným než zviditelněním se před sponzory podobných ekoteroristických akcí. Dosáhnou snad toho, že se elektrárna Prunéřov uzavře? Ani náhodou. Tito ekoteroristé využívají vymožeností moderní společnosti k tomu, aby proti ní bojovali.

Příroda je vše co roste kolem hospody – legendární výrok K.Š. +

Petr Křičenský
psáno pod licencí Creative Commons
CC-BY-ND